You are here

Bibliography

Export 63 results:
Author Title Type [ Year(Asc)]
2016
de Bruin B, Floridi L. The Ethics of Cloud Computing. Science and Engineering Ethics. 2016. doi:10.1007/s11948-016-9759-0.
2015
Glaudemans A. Korte inleiding op de informatiefiosofie van Luciano Floridi. 2015;(Archievenblad ):4-8. Available at: http://www.youblisher.com/p/1048348-Archievenblad-uitgave-van-de-Koninklijke-Vereniging-van-Archivarissen-in-Nederland/.
Glaudemans A, Jonker R, Smit F. "The right people and the right forces need to get together."; Interview with Prof. Luciano Floridi. Archievenblad. 2015:9-18. Available at: http://www.youblisher.com/p/1048348-Archievenblad-uitgave-van-de-Koninklijke-Vereniging-van-Archivarissen-in-Nederland/.
Een eerdere versie met de eerste helft van het interview is hier te vinden:Frans Smit en Arnoud Glaudemans, Rienk Jonker, 'We need to join forces’; Luciano Floridi over archieven in de infosphere,  Archievenblad, 2014 , Nummer 7 (september 2014, blz 10-15)In beide uitgaves wordt apart in een kader aandacht besteed aan het onderscheid tussen accessibility (toegankelijkheid) en availability (beschikbaarheid). ----------------------- de tekst ------------------------------------------- Het onderscheid tussen de Engelstalige begrippen ‘accessibility’ en ‘availability’ is lastig te maken. Daarom komt het vertalen daarvan ook precies. Het gaat om het onderscheid tussen: (1) informatie die er is en waarvan dat bekend is (available), en (2) aanwezige informatie die vindbaar, benaderbaar en te gebruiken is (findable, accessible en usable). De begrippen accesibility en availability ‘drijven’ uit elkaar. Iets wat beschikbaar is hoeft niet toegankelijk te zijn. Bijvoorbeeld een link naar een gegeven kan worden verwijderd terwijl het gegeven zelf er nog wel is. Ze is dan echter niet meer vindbaar en dus ook niet bruikbaar. Iets wat toegankelijk is zou ook beschikbaar moeten zijn. Anders is de link niet meer dan een ‘herinnering’ aan iets wat er niet meer is. Beschikbare informatie is dus informatie die er is. Niet beschikbare informatie bestaat niet, want zij is niet waarneembaar. Wanneer zij na een periode van beschikbaarheid niet meer beschikbaar is, is er sprake van entropie (destruction). Beschikbare informatie kan toegankelijk zijn. De mate en manier waarop informatie toegankelijk is kan variëren. Dit is afhankelijk van het belang dat aan die informatie is of wordt toegekend. Een hyperlink naar informatie van een zoekmachine is een vorm van toegankelijkheid. Dus het verbreken van deze link verandert iets aan de mate van toegankelijkheid en indirect iets aan de mate van beschikbaarheid. Maar desondanks blijft die niet gelinkte informatie beschikbaar.------------------------------------------
Smit F. Silicon Valley meets Muller, Feith en Fruin; Een beschouwing over informatie en ethiek. 2015;(Archievenblad):19-29. Available at: http://www.youblisher.com/p/1048348-Archievenblad-uitgave-van-de-Koninklijke-Vereniging-van-Archivarissen-in-Nederland/.
Jonker R. Tafelgesprek: Archief is. 2015. Available at: http://labyrinth.rienkjonker.nl/verhaal/tafelgesprek-archief.
Bevat schema's over archief en collectie in het Nederlands en Engels
2013
Mayer-Schönberger V, Cukier K. De Big data revolutie; Hoe de data-explosie al onze vragen gaat beantwoorden. Amsterdam: Maven Publishing; 2013:256. Available at: http://www.mavenpublishing.nl/boeken/de-big-data-revolutie/.
Must read voor archivarissen! Laat je (weer) nadenken over bewaarbelangen, selectiecriteria, steekproefsgewijze selectie en argumenten om gegevens te vernietigen. (blz 26) "Maar hoewel de technologische ontwikkelingen een cruciale factor zijn geweest, veranderde er ook nog iets veel belangrijkers, iets subtiels: de manier waarop tegen het mogelijke gebruik van gegevens werd aangekeken. Gegevens werden niet meer beschouwd als statisch of triviaal iets wat geen nut meer had zodra het doel was bereikt waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld, bijvoorbeeld nadat het vliegtuig was geland of - in het geval van Google - een zoekopdracht was afgewerkt. Gegevens veranderden in een ruwe grondstof voor bedrijven, een belangrijk economisch goed dat kon worden gebruikt om een nieuwe vorm van economische waarde te creëren. Sterker nog, met de juiste invalshoek kunnen gegevens op een slimme manier worden hergebruikt en zo uitgroeien tot een rijke bron van innovaties en nieuwe diensten. Ze kunnen geheimen onthullen aan degenen die beschikken over de nederigheid, de bereidheid en de juiste gereedschappen om te luisteren." Meer informatie over Bigdata is te vinden op Wikipedia (EN) Lemma Big Data.
Floridi L. The Ethics of Information. Oxford: Oxford University Press; 2013:384. Available at: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199641321.do#.
Adriaans P. Information. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2013. Available at: http://plato.stanford.edu/archives/fall2013/entries/information/.
Floridi L. Information Quality. Philosophy & Technology. 2013;26(1):1-6. doi:10.1007/s13347-013-0101-3.
Illari P, Kerr E, Vakarelov O, et al. The Philosophy of Information; An Introduction. The Π Research Network; 2013:220. Available at: http://socphilinfo.org/news/teaching/412-philosophy-information-introduction-new-extended-version.
Een mooie korte inleiding over informatiefilosofie. Informatiefilosofie is het onderdeel van de filosofie gericht op informatie in al haar (verschijnings)vormen. Daarbij houdt zij zich ook bezig met de effecten van de toepassing en verwerking van informatie op de filosofische uitgangspunten. Als discipline wordt informatiefilosofie niet beperkt tot een bepaalde doctrine of methodologie. De centrale focus ligt op informatie in de brede zin in zowel theorie als in de praktijk.    Als wetenschap is informatiefilosofie multidisciplinair. De wetenschappers die binnen dit gebied werkzaam zijn afkomstig uit diverse andere wetenschappelijke disciplines zoals de cognitieve wetenschappen, informatica, economie, techniek, geschiedenis, taalkunde, communicatie, rechten, wiskunde, natuurkunde, politieke wetenschappen en de psychologie.   Binnen de informatiefilosofie als onderzoeksgebied komen kwesties aan de orde die te maken hebben met de hedendaagse behoefte aan een constructieve dialoog tussen de verschillende belangendragers, met name maar niet alleen, uit de samenleving, politieke instellingen, NGO’s en het bedrijfsleven. Daarom heeft de informatiefilosofie effecten op gebieden als toegepaste ethiek, het ontwerpen, onderwijs, gezondheidszorg, beleidsontwikkeling, openbare orde en veiligheid en de wetenschappelijke praktijk .   Zoals bij de andere terreinen van de filosofie (bijvoorbeeld de filosofie van de taal, het denken, de techniek, enz.), heeft de informatiefilosofie een breed spectrum van onderwerpen zoals epistemologie, ethiek, logica, metafysica, politieke filosofie, de filosofie van de kunstmatige intelligentie, de taalfilosofie, de filosofie van het recht, wetenschapsfilosofie en de filosofie van de geest. Een aantal voorbeelden van onderwerpen die onderdeel van deze filosofie zijn: het karakter van informatie, de de manier van informatieverwerking, de relatie tussen informatie, kennis en betekenis, informatie en het geestelijk leven, informatie en de interpretatie van de werkelijkheid, de waarde van informatie, en de rol van informatie in de maatschappij, de politiek en bij menselijke interacties. Zowel op het inhoudelijke terrein als op de bijna holistische breedte van het spectrum, biedt zij als filosofie voor informatiespecialisten als archivarissen en records managers een mooie basis en gezichtspunten om op fundamentele wijze het eigen vak in ogenschouw te nemen.  
Lucassen T. Trust in online information. 2013:201. doi:10.3990/1.9789036534857.
Caputo JD. Truth: Philosophy in Transit. London: Penguin; 2013. Available at: https://books.google.nl/books?id=hlY5a_vWVrYC&dq=john+caputo+truth&hl=nl&source=gbs_navlinks_s.
2012
Beavers AF. A Brief Introduction to the Philosophy of Information. 2012:11. Available at: http://www.academia.edu/1230161/A_Brief_Introduction_to_the_Philosophy_of_Information.
Macknet DTaylor. Decisions to delete: subjectivity in information deletion and retention. 2012:221. Available at: http://theses.gla.ac.uk/3286/.
Uit het abstract: "For archivists and records managers, this research will be of particular interest in its consideration of the usage of and attitudes towards records management systems. Specifically, in organisations possessing formal records management systems, this research investigates the frequency with which individuals violate records management procedures and why they consider such violations to be necessary or desirable. This research also argues towards a more proceduralised decision-making process on the part of the ordinary user and a deeper integration between records management systems and computer operating systems."
de Rosnay MDulong, De Martin JCarlos. The public domain: Foundations for an Open Culture. Cambridge: Open Book Publishers; 2012:220. Available at: http://www.communia-association.org/wp-content/uploads/the_digital_public_domain.pdf.
The public domain is the sovereign space of all citizens of the world. Like the air we breathe, it is free for all people to use, without restriction, no rights reserved. Our public ownership of this domain of knowledge should be understood as a fundamental human right to access our shared knowledge, the use of which is not the result of a grant by any specific government. Op de site van Communia staat meer informatie.   Uitgangspunten voor het publieke domein (eisen) zijn: 1. The public domain is the rule, copyright protection is the exception. 2. Copyright protection should last only as long as necessary to achieve a reasonable compromise between protecting and rewarding the author for his intellectual labour and safeguarding the public interest in the dissemination of culture and knowledge. 3. What is in the public domain must remain in the public domain. 4. The lawful user of a digital copy of a public domain work should be free to (re-)use, copy and modify such work. 5. Contracts or technical protection measures that restrict access to and re-use of public domain works must not be enforced. Aanvullingen op de uitgangspunten (wensen): 1. The voluntary relinquishment of copyright and sharing of protected works are legitimate exercises of copyright exclusivity. 2. Exceptions and limitations to copyright, fair use and fair dealing need to be actively maintained to ensure the effectiveness of the fundamental balance of copyright and the public interest. Aanbevelingen voor het publieke domein 1. The term of copyright protection should be reduced. 2. Any change to the scope of copyright protection (including any new definition of protectable subject-matter or expansion of exclusive rights) needs to take into account the effects on the public domain. 3. When material is deemed to fall in the structural public domain in its country of origin, the material should be recognized as part of the structural public domain in all other countries of the world. 4. Any false or misleading attempt to misappropriate public domain material must be legally punished. 5. No other intellectual property right must be used to reconstitute exclusivity over public domain material. 6. There must be a practical and effective path to make available "orphan works" and published works that are no longer commercially available (such as out-of-print works) for re-use by society. 7. Cultural heritage institutions should take upon themselves a special role in the effective labeling and preserving of public domain works. 8. There must be no legal obstacles that prevent the voluntary sharing of works or the dedication of works to the public domain. 9. Personal non-commercial uses of protected works must generally be made possible, for which alternative modes of remuneration for the author must be explored.  
Vallor S. Social Networking and Ethics. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2012. Available at: http://plato.stanford.edu/archives/win2012/entries/ethics-social-networking/.
Hildebrandt M, Leenes RE, Lokin MHAF. Technologie en wetgeving in cyberspace: verstandshuwelijk of innige relatie?. 2012:15. Available at: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=130070.
2011
Hildebrandt M. De rechtsstaat in cyberspace?. 2011:39. Available at: http://works.bepress.com/mireille_hildebrandt/39/.
Gleick J. Informatie, Van tamtam tot internet. Amsterdam: De Bezige Bij; 2011.
Buitengewoon interessant boek over informatie en hoe in de loop van de tijd technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden boden voor communicatie. Overdaad en mate van toegankelijkheid komen wel aan de orde maar toch ontbreken namen als Dewey en Otlet. Dat is opmerkelijk te noemen omdat dit twee pioniers waren die veel hebben betekend voor de ontwikkeling van structurering en toegankelijkheid van grote massa gegevens. Vanevar Bush komt ook voorbij, zijn memex wordt niet genoemd.
Hurley C. Strength below and grace above: the structuration of records. In: Victoria. Australie: Monash University; 2011. Available at: http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/strength-below.pdf.

Pages