You are here

Bibliography

Export 63 results:
Author Title [ Type(Desc)] Year
Book
Mayer-Schönberger V, Cukier K. De Big data revolutie; Hoe de data-explosie al onze vragen gaat beantwoorden. Amsterdam: Maven Publishing; 2013:256. Available at: http://www.mavenpublishing.nl/boeken/de-big-data-revolutie/.
Must read voor archivarissen! Laat je (weer) nadenken over bewaarbelangen, selectiecriteria, steekproefsgewijze selectie en argumenten om gegevens te vernietigen. (blz 26) "Maar hoewel de technologische ontwikkelingen een cruciale factor zijn geweest, veranderde er ook nog iets veel belangrijkers, iets subtiels: de manier waarop tegen het mogelijke gebruik van gegevens werd aangekeken. Gegevens werden niet meer beschouwd als statisch of triviaal iets wat geen nut meer had zodra het doel was bereikt waarvoor ze oorspronkelijk waren verzameld, bijvoorbeeld nadat het vliegtuig was geland of - in het geval van Google - een zoekopdracht was afgewerkt. Gegevens veranderden in een ruwe grondstof voor bedrijven, een belangrijk economisch goed dat kon worden gebruikt om een nieuwe vorm van economische waarde te creëren. Sterker nog, met de juiste invalshoek kunnen gegevens op een slimme manier worden hergebruikt en zo uitgroeien tot een rijke bron van innovaties en nieuwe diensten. Ze kunnen geheimen onthullen aan degenen die beschikken over de nederigheid, de bereidheid en de juiste gereedschappen om te luisteren." Meer informatie over Bigdata is te vinden op Wikipedia (EN) Lemma Big Data.
Schrover E. Deconstructie en literatuur. Muiderberg: Coutinho; 1992:161.
Uitleg van de elementen van deconstructie een manier van benadering van taal teksten. Uitgangspunten zijn de ideeën en werken van Derrida en Lacan.
Floridi L. The Ethics of Information. Oxford: Oxford University Press; 2013:384. Available at: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199641321.do#.
Floridi L. The Fourth Revolution; How the Infosphere is Reshaping Human Reality. Oxford: Oxford University Press; 2014:272. Available at: http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199606726.do.
S. Fz. M, Feith JA, R. Az. FTh. Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. Tweede druk. Groningen: Erven B. van der Kamp; 1920:164.
Gleick J. Informatie, Van tamtam tot internet. Amsterdam: De Bezige Bij; 2011.
Buitengewoon interessant boek over informatie en hoe in de loop van de tijd technologische ontwikkelingen nieuwe mogelijkheden boden voor communicatie. Overdaad en mate van toegankelijkheid komen wel aan de orde maar toch ontbreken namen als Dewey en Otlet. Dat is opmerkelijk te noemen omdat dit twee pioniers waren die veel hebben betekend voor de ontwikkeling van structurering en toegankelijkheid van grote massa gegevens. Vanevar Bush komt ook voorbij, zijn memex wordt niet genoemd.
Floridi L. Information: A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press; 2010:152. Available at: http://ukcatalogue.oup.com/product/academic/philosophy/logic/9780199551378.do#.
Explores a concept central to modern science and society, from thermodynamics and DNA to our use of the mobile phone and the Internet - Considers concepts such as ’Infoglut’ (too much information to process) and the emergence of an information society - Addresses the meaning and value of information in science, sociology, and philosophy - Raises the broader social and ethical issues relating to privacy, accessibility, and ownership of information
Otlet P. International organisation and dissemination of knowledge: selected essays of Paul Otlet; translated and edited with an introduction by W. Boyd Rayward. Amsterdam: Elsevier; 1990:280. Available at: http://openlibrary.org/books/OL7068716M/.
Duranti L, Preston R. International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 2: Experiential, Interactive and Dynamic Records. Electronic. Padua: Associazione Nazionale Archivistica Italiana; 2008:817. Available at: http://www.interpares.org/ip2/book.cfm.
Oosthout H. Klein filosofisch lexicon. Zoetermeer: Uitgeverij Klement; 2014:271. Available at: http://www.uitgeverijklement.nl/boeken/Henri-Oosthout/Klein-filosofisch-lexicon/24313.
Mooi overzicht en (soms uitgebreide) uitleg van filosofische termen en begrippen
Schuiten F, Peeters B. L’Archiviste. Casterman; 2009. Available at: http://bd.casterman.com/albums_detail.cfm?id=35365.
Hier wordt de archivaris meer gezien als onderzoeker dan als beheerder.  Een beetje gedateerd beeld voortkomend uit  vooroordelen. Citaat: "Isodore Louis, spécialiste des mythes et légendes, est chargé par les responsables de l’Institut Central des Archives d’un rapport sur d’étranges cas de superstition. Des gens, de plus en plus nombreux, croierant à l’existance d’un univers parallèle: Les Cités Obscures. Plus il rassemble de documents sur des villes commes Xhystos, Calvani, Brüsel ou Mylos, plus Isidore Louis se persuade de l’existance de cet Autre Monde. Persécuté par ses supérieurs, l’Archiviste finira par rejoindre les Cités Obscures."
Otlet P. Monde : essai d’universalisme: connaissance du monde, sentiment du monde, action organisée et plan du monde. Brussel: Mundaneum; 1935:467. Available at: https://biblio.ugent.be/input/download?func=downloadFile&fileOId=460268&recordOId=378026.
In dit werk beschrijft Otlet naast de mogelijkheden tot indeling cq structurering van de menselijke kennis onder andere zijn ideeën over een wereldwijd informatie netwerk, een soort vooraankondiging van het world wide web meer dan 50 jaar later. “Toutes les choses de l’univers, et toutes celles de l’homme seraient enregistrées à distance à mesure qu’elles se produiraient. Ainsi serait établie l’image mouvante du monde, sa mémoire, son véritable double. Chacun à distance pourrait lire le passage lequel, agrandi et limité au sujet désiré, viendrait se projeter sur l’écran individuel. Ainsi, chacun dans son fauteuil pourrait contempler la création, en son entier ou en certaines de ses parties." (blz 391) Catalogus Universiteit Gent De link verwijst naar een gedigitaliseerde versie van dit werk (140Mb!)  
Verbeek P-P. Op de vleugels van Icarus; Hoe techniek en moraal met elkaar meebewegen. Rotterdam: Lemniscaat; 2014:192. Available at: https://www.utwente.nl/nieuws/!/2014/4/325602/op-de-vleugels-van-icarus.
Technologie bemiddelt de moraal, zij bepaalt deze niet. (blz. 14)
Illari P, Kerr E, Vakarelov O, et al. The Philosophy of Information; An Introduction. The Π Research Network; 2013:220. Available at: http://socphilinfo.org/news/teaching/412-philosophy-information-introduction-new-extended-version.
Een mooie korte inleiding over informatiefilosofie. Informatiefilosofie is het onderdeel van de filosofie gericht op informatie in al haar (verschijnings)vormen. Daarbij houdt zij zich ook bezig met de effecten van de toepassing en verwerking van informatie op de filosofische uitgangspunten. Als discipline wordt informatiefilosofie niet beperkt tot een bepaalde doctrine of methodologie. De centrale focus ligt op informatie in de brede zin in zowel theorie als in de praktijk.    Als wetenschap is informatiefilosofie multidisciplinair. De wetenschappers die binnen dit gebied werkzaam zijn afkomstig uit diverse andere wetenschappelijke disciplines zoals de cognitieve wetenschappen, informatica, economie, techniek, geschiedenis, taalkunde, communicatie, rechten, wiskunde, natuurkunde, politieke wetenschappen en de psychologie.   Binnen de informatiefilosofie als onderzoeksgebied komen kwesties aan de orde die te maken hebben met de hedendaagse behoefte aan een constructieve dialoog tussen de verschillende belangendragers, met name maar niet alleen, uit de samenleving, politieke instellingen, NGO’s en het bedrijfsleven. Daarom heeft de informatiefilosofie effecten op gebieden als toegepaste ethiek, het ontwerpen, onderwijs, gezondheidszorg, beleidsontwikkeling, openbare orde en veiligheid en de wetenschappelijke praktijk .   Zoals bij de andere terreinen van de filosofie (bijvoorbeeld de filosofie van de taal, het denken, de techniek, enz.), heeft de informatiefilosofie een breed spectrum van onderwerpen zoals epistemologie, ethiek, logica, metafysica, politieke filosofie, de filosofie van de kunstmatige intelligentie, de taalfilosofie, de filosofie van het recht, wetenschapsfilosofie en de filosofie van de geest. Een aantal voorbeelden van onderwerpen die onderdeel van deze filosofie zijn: het karakter van informatie, de de manier van informatieverwerking, de relatie tussen informatie, kennis en betekenis, informatie en het geestelijk leven, informatie en de interpretatie van de werkelijkheid, de waarde van informatie, en de rol van informatie in de maatschappij, de politiek en bij menselijke interacties. Zowel op het inhoudelijke terrein als op de bijna holistische breedte van het spectrum, biedt zij als filosofie voor informatiespecialisten als archivarissen en records managers een mooie basis en gezichtspunten om op fundamentele wijze het eigen vak in ogenschouw te nemen.  
de Rosnay MDulong, De Martin JCarlos. The public domain: Foundations for an Open Culture. Cambridge: Open Book Publishers; 2012:220. Available at: http://www.communia-association.org/wp-content/uploads/the_digital_public_domain.pdf.
The public domain is the sovereign space of all citizens of the world. Like the air we breathe, it is free for all people to use, without restriction, no rights reserved. Our public ownership of this domain of knowledge should be understood as a fundamental human right to access our shared knowledge, the use of which is not the result of a grant by any specific government. Op de site van Communia staat meer informatie.   Uitgangspunten voor het publieke domein (eisen) zijn: 1. The public domain is the rule, copyright protection is the exception. 2. Copyright protection should last only as long as necessary to achieve a reasonable compromise between protecting and rewarding the author for his intellectual labour and safeguarding the public interest in the dissemination of culture and knowledge. 3. What is in the public domain must remain in the public domain. 4. The lawful user of a digital copy of a public domain work should be free to (re-)use, copy and modify such work. 5. Contracts or technical protection measures that restrict access to and re-use of public domain works must not be enforced. Aanvullingen op de uitgangspunten (wensen): 1. The voluntary relinquishment of copyright and sharing of protected works are legitimate exercises of copyright exclusivity. 2. Exceptions and limitations to copyright, fair use and fair dealing need to be actively maintained to ensure the effectiveness of the fundamental balance of copyright and the public interest. Aanbevelingen voor het publieke domein 1. The term of copyright protection should be reduced. 2. Any change to the scope of copyright protection (including any new definition of protectable subject-matter or expansion of exclusive rights) needs to take into account the effects on the public domain. 3. When material is deemed to fall in the structural public domain in its country of origin, the material should be recognized as part of the structural public domain in all other countries of the world. 4. Any false or misleading attempt to misappropriate public domain material must be legally punished. 5. No other intellectual property right must be used to reconstitute exclusivity over public domain material. 6. There must be a practical and effective path to make available "orphan works" and published works that are no longer commercially available (such as out-of-print works) for re-use by society. 7. Cultural heritage institutions should take upon themselves a special role in the effective labeling and preserving of public domain works. 8. There must be no legal obstacles that prevent the voluntary sharing of works or the dedication of works to the public domain. 9. Personal non-commercial uses of protected works must generally be made possible, for which alternative modes of remuneration for the author must be explored.  
Otlet P. Traité de documentation. Le livre sur le livre. Théorie et pratique. Brussels: Editiones Mundaneum; 1934. Available at: https://archive.ugent.be/handle/1854/5612.
De link verwijst naar een gedigitaliseerde versie van dit werk (196Mb!)
Caputo JD. Truth: Philosophy in Transit. London: Penguin; 2013. Available at: https://books.google.nl/books?id=hlY5a_vWVrYC&dq=john+caputo+truth&hl=nl&source=gbs_navlinks_s.
Book Chapter
McKemmish S. Are records ever actual?. In: McKemmish MPiggott Su The Records Continuum: Ian Maclean and the Australian Archives First Fifty Years. The Records Continuum: Ian Maclean and the Australian Archives First Fifty Years. Canberra: Ancora Press in association with Australian Archives; 1994:17. Available at: http://ourhistory.naa.gov.au/library/pdf/Records_Continuum_McKemmish.pdf.
McKemmish S. Yesterday, today and tomorrow: a continuum of responsibility. In: Paradigma; Naar een nieuw paradigma in de archivistiek, SAP Jaarboek 1999. Paradigma; Naar een nieuw paradigma in de archivistiek, SAP Jaarboek 1999. ’s Gravenhage: Stichting Archiefpublicaties; 1999. Available at: http://www.sims.monash.edu.au/research/rcrg/publications/recordscontinuum/smckp2.html.
Conference Paper
Jimerson RC. Archives for All: The Importance of Archives in Society. In: XV Congresso Brasileiro de Arquivologia. XV Congresso Brasileiro de Arquivologia. Goiânia; 2008. Available at: http://www.aag.org.br/anaisxvcba/conteudo/resumos/plenaria1/randalljimerson.pdf.
George Orwell: Who controls the past, controls the future; who controls the present, controls the past. … The mutability of the past is the central tenet of Ingsoc. Past events, it is argued, have no objective existence, but survive only in written records and in human memories. The past is whatever the records and the memories agree upon. And since the Party is in full control of all records, and in equally full control of the minds of its members, it follows that the past is whatever the Party chooses to make it.
Cook T. Beyond the Screen: The Records Continuum and Archival Cultural Heritage. In: ; 2000. Available at: http://www.mybestdocs.com/cook-t-beyondthescreen-000818.htm.
Lübbe H. Die Zukunft der Vergangenheit. Kommunikationsnetzverdichtung und das Archivwesen. In: 71. Deutschen Archivtag. 71. Deutschen Archivtag. Nürberg; 2000. Available at: http://web.archive.org/web/20010407011834/http://www.vda.archiv.net/luebbe.htm.
Onder het thema ’Netzverdichtung’ staat hier de manier waarop wij tegenwoordig met het verleden omgaan centraal. Netze werden zunächst mit Räumen (im konkreten oder übertragenen Sinn) in Verbindung gebracht. Zum zeitlichen Aspekt gehört die Beobachtung, dass Netze immer schneller immer dichter werden, eine Entwicklung, die für die Kommunikationsnetze noch rascher als für die Verkehrsnetze erfolgte. Die Informationsnetze wurden schließlich unabhängig von den Verkehrsnetzen. Damit kann ein Prozeß der Dezentralisierung verbunden sein  - Verkehrsknotenpunkte müssen nicht mehr unbedingt Informationsknotenpunkte sein. De spreker heeft hiervoor een aantal nieuwe termen bedacht. Empirische Apokalyptik Evolutionäre Illaminarität Gegenwartsschrumpfung Netzverdichtung Reliktmengenwachstum Zukunftsexpansion  
Hurley C. Strength below and grace above: the structuration of records. In: Victoria. Australie: Monash University; 2011. Available at: http://www.infotech.monash.edu.au/research/groups/rcrg/publications/strength-below.pdf.

Pages