You are here

Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven

TitleHandleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven
Publication TypeBook
Year of Publication1920
AuthorsS. Fz., M, Feith, JA, R. Az., FTh.
Series TitleOntworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland
EditionTweede druk
Pagination164
PublisherErven B. van der Kamp
CityGroningen
Publication Languageeng
Abstract

Het voorwoord begint met "Dit is een vervelend boek en een kleingeestig boek. De lezer zij gewaarschuwd". Dit mag dan de eigen mening van de auteurs zijn, het is ondanks zijn respectabele leeftijd op veel punten nog steeds een actueel boek ook in digitale tijden.

Citation Key2486