You are here

Korte inleiding op de informatiefiosofie van Luciano Floridi

TitleKorte inleiding op de informatiefiosofie van Luciano Floridi
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsGlaudemans, A
IssueArchievenblad
Number2015 l-F
Pagination4-8
Date Published01/2015
Publication LanguageNL
Accession Number9901
Abstract

De definitie van Floridi luidt: ‘The philosophy of information (PI) is the philosophical fild concerned with (a) the critical investigation of the conceptual nature and basic principles of information, including its dynamics, utilization and sciences; and (b) the elaboration and application of informationtheoretic, and computational methodologies to philosophical problems.’

Informatiefiosofie is dus een geheel van object (als wat beschouwen we de wereld) en methode (hoe benaderen we de wereld). De schets van object en methode vormt de hoofdmoot van dit artikel. Maar we beginnen met enige opmerkingen over de opbouw van de informatiefiosofie en de plaats ervan in de geschiedenis van de fiosofie in termen van vier opeenvolgende revoluties of wendingen van het denken.

URLhttp://www.youblisher.com/p/1048348-Archievenblad-uitgave-van-de-Koninklijke-Vereniging-van-Archivarissen-in-Nederland/
Citation Key63