You are here

"The right people and the right forces need to get together."; Interview with Prof. Luciano Floridi

Title"The right people and the right forces need to get together."; Interview with Prof. Luciano Floridi
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2015
AuthorsGlaudemans, A, Jonker, R, Smit, F
JournalArchievenblad
Number2015 l-F
Pagination9-18
Date Published01/2015
Publication LanguageEN
Accession Number9903
Abstract

Tijdens de KVAN-dagen in Assen (KVAN14, 16-17 juni 2014) kregen we de gelegenheid om Luciano Floridi, een van de keynote speakers, een interview af te nemen. Wat een kort vraaggesprek zou zijn, werd uiteindelijk een marathoninterview van bijna tweeënhalf uur. Een inspirerend gesprek waarin onderwerpen als the Right to be Forgotten, informatie-ethiek en de plaats van archieven in de digitale infosphere de revue passeerden.

Notes

Een eerdere versie met de eerste helft van het interview is hier te vinden:

Frans Smit en Arnoud Glaudemans, Rienk Jonker, 'We need to join forces’; Luciano Floridi over archieven in de infosphere,  Archievenblad, 2014 , Nummer 7 (september 2014, blz 10-15)

In beide uitgaves wordt apart in een kader aandacht besteed aan het onderscheid tussen accessibility (toegankelijkheid) en availability (beschikbaarheid).

----------------------- de tekst -------------------------------------------

Het onderscheid tussen de Engelstalige begrippen ‘accessibility’ en ‘availability’ is lastig te maken. Daarom komt het vertalen daarvan ook precies. Het gaat om het onderscheid tussen:
(1) informatie die er is en waarvan dat bekend is (available), en
(2) aanwezige informatie die vindbaar, benaderbaar en te gebruiken is (findable, accessible en usable).

De begrippen accesibility en availability ‘drijven’ uit elkaar. Iets wat beschikbaar is hoeft niet toegankelijk te zijn. Bijvoorbeeld een link naar een gegeven kan worden verwijderd terwijl het gegeven zelf er nog wel is. Ze is dan echter niet meer vindbaar en dus ook niet bruikbaar. Iets wat toegankelijk is zou ook beschikbaar moeten zijn. Anders is de link niet meer dan een ‘herinnering’ aan iets wat er niet meer is. Beschikbare informatie is dus informatie die er is. Niet beschikbare informatie bestaat niet, want zij is niet waarneembaar. Wanneer zij na een periode van beschikbaarheid niet meer beschikbaar is, is er sprake van entropie (destruction). Beschikbare informatie kan toegankelijk zijn. De mate en manier waarop informatie toegankelijk is kan variëren. Dit is afhankelijk van het belang dat aan die informatie is of wordt toegekend. Een hyperlink naar informatie van een zoekmachine is een vorm van toegankelijkheid. Dus het verbreken van deze link verandert iets aan de mate van toegankelijkheid en indirect iets aan de mate van beschikbaarheid. Maar desondanks blijft die niet gelinkte informatie beschikbaar.

------------------------------------------

URLhttp://www.youblisher.com/p/1048348-Archievenblad-uitgave-van-de-Koninklijke-Vereniging-van-Archivarissen-in-Nederland/
Citation Key61